Listopad: święta i ograniczenia ruchu w Polsce i za granicą

Już niedługo powitamy listopad, a wraz z nim ograniczenia dla samochodów ciężarowych powyżej 12 ton.

Przypominamy, że ograniczenia zaczynają się jak zwykle w przeddzień dni świątecznych. W listopadzie wygląda to tak:

31 października
ograniczenie w godz. 18.00 – 22.00
1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych
ograniczenia w godz. 8.00 – 22.00

10 listopada
ograniczenie w godz. 18.00 – 22.00
11 listopada – Dzień Niepodległości
ograniczenie w godz. 8.00 – 22.00

Przepisy nie mają zastosowania do:

1) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;

2) pojazdów biorących udział w:

akcjach ratowniczych,
akcjach humanitarnych,
usuwaniu skutków klęsk żywiołowych,
usuwaniu awarii;
3) pojazdów używanych:

przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
do przewozu żywych zwierząt,
dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt,
dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną,
do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,
do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,
do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
do przewozu lekarstw i środków medycznych,
do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,
do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia,
do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji,
w transporcie kombinowanym,
dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych;
4) pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;

5) pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7) pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.

Artykuły szybko psujące się i środki spożywcze:

Mięso i podroby jadalne.
Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne.
Produkty mleczarskie, w szczególności: jogurty, kefiry, śmietana, mleko spożywcze, twarogi, sery dojrzewające, masło, lody.
Jaja ptasie i masy jajeczne.
Kwiaty cięte i doniczkowe.
Warzywa i grzyby świeże i mrożone.
Owoce świeże i mrożone.
Zboża i surowce rolne służące do produkcji żywności, pasz i tłuszczów roślinnych.
Produkty przemysłu młynarskiego, w szczególności: mąki, kasze, grysiki i granulki zbożowe.
Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.
Przetwory spożywcze, w szczególności z mięsa, drobiu, ryb oraz z warzyw i owoców.
Cukry i wyroby cukiernicze.
Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka w proszku oraz pieczywo cukiernicze.
Napoje bezalkoholowe.
Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowe pasze dla zwierząt.
Buraki cukrowe.
Ziemniaki.
Drożdże piekarskie prasowane i w formie mleczka drożdżowego.
Podłoże uprawowe pieczarek.
Inne kraje, w których obowiązuje zakaz w Dzień Wszystkich Świętych:

Austria 00.00 – 22.00
Chorwacja 14.00 – 23.00
Francja 00.00 – 22.00
Luksemburg 00.00 – 21.45
Niemcy 00.00 – 22.00
Słowacja 00.00 – 22.00
Słowenia 8.00 – 21.00
Węgry 00.00 – 22.00
Włochy 9.00 – 22.00
Liechtenstein cały dzień
Inne zakazy obowiązujące w listopadzie (nie tylko w Polsce) można sprawdzić na stronie trafficban.com

Dodaj komentarz

Przewiń na górę