Wnoszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Związku Pracodawców o nazwie Polska Unia Transportu z siedzibą przy ul. Sołtysowickiej 19 B Wrocław 51-168.

    CEiDGKRS

    Ulica, numer budynku, numer lokalu

    RzeczyOsóbKrajowyMiędzynarodowyDo 3,5 tonyPowyżej 3,5 tonyPlandekaIzotermaChłodniaWywrotkaKontenerCysternaKłonicaLawetaInny
    Oświadczam, że zapoznałem się ze Statutem związku pracodawców Polska Unia Transportu, wpisanego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS do rejestru stowarzyszeń i rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000539564,oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Unię Transportu w zakresie wynikającym z mojego ubiegania się o członkowstwo i członkowstwa, w tym dla celów kontaktowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przekazywania informacji handlowej i prawnej, w tym newslettera, związanej z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą lub zawodową oraz działaniami Polskiej Unii Transportu.
    Przewiń na górę