Loi Macron: pismo w sprawie płacy minimalnej do Pani Premier Beaty Szydło

Przedstawiamy Wam nasz głos w sprawie francuskiej płacy minimalnej Loi Macron.

Za miesiąc, planowane jest we Francji, wejście w życie przepisów wykonawczych do tzw. ustawy „Loi Macron”. Przepisy te zakładają, oprócz wprowadzenia płacy minimalnej dla kierowców na poziomie 9,67 Euro za godzinę, nałożenie na firmy transportowe licznych, uciążliwych obowiązków administracyjnych m.in.:

formalnego zgłaszania kierowców wykonujących transport na terenie Francji,

prowadzenie dokumentacji w języku francuskim,

wyznaczania przedstawiciela na terytorium Francji

Za niespełnienie powyższych obowiązków grożą przewoźnikom wysokie kary finansowe, dochodzące do pół miliona Euro.

Postanowienia wprowadzone ww. ustawą stoją w oczywistej sprzeczności z prawem Unii Europejskiej, w szczególności z zasadą swobodnego przepływu usług wyrażoną w art. 26 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przepisy prowadzą do faktycznej dyskryminacji przewoźników spoza Francji, w praktyce utrudniając, a często w ogóle uniemożliwiając świadczenie usług przewozowych na terytorium tego kraju. Przeczy to idei rynku wspólnotowego, który stanowi podstawę funkcjonowania Unii Europejskiej.

Wskazana ustawa wpisuje się w szerszy problem nowych regulacji prawnych państw europejskich dotyczących płacy minimalnej dla kierowców, której nie są w większości stanie sprostać polscy pracodawcy i to nie z powodu wysokości wynagrodzeń kierowców, ale z przyczyn formalnych. Regulacje te zostały już wprowadzone (niemiecka ustawa „MiLoG” czy ustawa norweska), oczekują na wprowadzenie (ww. francuski „Loi Macron”) bądź też mówi się o ich wprowadzeniu w Belgii, Holandii czy Austrii. W ocenie PUT i innych organizacji zrzeszających przewoźników w Polsce, pod szyldem ochrony praw pracowniczych („równa płaca”) władze tych państw starają się w rzeczywistości ograniczyć prężnie działającą konkurencję ze strony polskich firm transportowych, jednocześnie próbując ominąć przepisy wspólnotowe dotyczące swobody przepływu towarów i usług (dlaczego z MiLoG wyłączone są prace w rolnictwie, czy opieka nad osobami starszymi).

W związku z tym popełniliśmy pismo do Pani Premier Beaty Szydło i wzywamy wszystkie organizacje, które jeszcze nie wystąpiły do Pani Premier o podobne wystąpienia. Razem możemy więcej!

Dodaj komentarz

Przewiń na górę