Białoruś: letnie ograniczenia ruchu do 31. sierpnia 2016 r.

Maj trochę poprzeplatał, ale trzeba pamiętać, że lada chwila upały zawitają u nas na dobre… a wraz z nimi letnie ograniczenia dla pojazdów ciężarowych.

20 maja Białoruś wprowadziła ograniczenia w godzinach od 11.00 do 21.00 przy temperaturze przekraczającej 25°C dla ciężarówek z naciskiem na pojedynczą oś przekraczającą 6 ton. Zakaz dotyczy przejazdu krajowymi drogami pokrytymi asfaltobetonem. Ruch pojazdów jest dozwolony w nocy od godz. 21.00 do godz. 11.00 rano. Ograniczenia te mają obowiązywać do 31 sierpnia br i nie dotyczą one:

przewozu pasażerów,
żywych zwierząt,
kwiatów,
ładunków humanitarnych,
mieszanek betonowych i asfaltowych,
bitumów,
ziarna,
ładunków niebezpiecznych
towarów szybko psujących się.
ładunków związanych z zapobieganiem lub likwidacją skutków sytuacji nadzwyczajnych
odchodów pochodzenia zwierzęcego przewożonych w celu ich utylizacji lub przetworzenia.
Letnie ograniczenia nie będą obejmowały równie wymienionych niżej płatnych dróg:

М1/Е30 Brześć – granica z Rosją,
М2 Mińsk – lotnisko narodowe „Mińsk”,
М3 Mińsk – Witebsk,
М4 Mińsk – Mohylew,
М5 Mińsk – Homel,
М6 Mińsk – Grodno,
М7 Mińsk – granica z Litwą,
Р1 Mińsk – Dzierżyńsk,
Р21 Witebsk – granica z Rosją,
Р23 Mińsk – Mikaszewicze,
Р99 Baranowicze – Wołkowysk – Pograniczny – Grodno,
dojazd do granicy z Polską od autostrady Р99.
O ograniczeniach będą informować umieszczone na poboczach dróg tymczasowe znaki. Dla pojazdów objętych ograniczeniem ruchu wyznaczono parkingi.

Dodaj komentarz

Przewiń na górę