Węgry: zmiany w procedurze i regułach opłat za podatek od pojazdów ciężarowych

Weszły już w życie z dniem 1 lipca 2016 na Węgrzech – zmiany w regułach i procedurze opłat podatku dla pojazdów ciężarowych zameldowanych za granicą. Według Rozporządzenia Nr. 7001/2016 Węgierskiego Urzędu Podatkowego i Ceł (TUTAJ jest źródło Rozporządzenia w języku niemieckim) wynika, że z dniem 1 lipca 2016 wchodzą w życie zmiany w regułach i procedurze opłat podatku dla pojazdów ciężarowych zameldowanych za granicą.

OFICJALNY KOMUNIKAT:

Dotyczy – przewoźników lub spedytorów z obcego kraju, w przypadku konieczności posiadania zezwolenia na transport do-, z- lub przez terytorium Węgier, które połączone jest z opłatami podatkowymi za pojazd lub planują wykorzystanie takiego zezwolenia w przyszłości.

Wysokość opłaty pozostaje bez zmian według prawa o podatku od pojazdów rozdział (1) § 15 LXXXII z roku 1991. Zmianie ulega procedura zapłaty – minimum 10 dni przed dokonaniem pierwszej opłaty należy złożyć tylko i wyłącznie w formie papierowej, osobiście lub drogą pocztową w Urzędzie Węgierskim, wypełniony i podpisany formularz „T201”. Kwotę opłaty należy dokonać na odpowiednie konto bankowe (dotychczas były to znaczki skarbowe) przynajmniej 2 dni przed wjazdem pojazdu na Węgry, jak też trzeba posiadać numer podatkowy wydany przez Urząd Węgierski. W przelewie należy podać w kolejności następujące dane: numer podatkowy nadany przez Urząd Węgierski, numer bieżący zezwolenia z podanym kodem kraju, numer rejestracyjny pojazdu, w przypadku „Loco” należy wpisać „L”, w przypadku tranzytu lub kraje trzecie należy wpisać „T”. Zapłata tego podatku musi być udokumentowana prawomocnym dokumentem, który w czasie całego transportu na terenie Węgier i podczas kontroli musi być do dyspozycji razem z innymi dokumentami (wiarygodny dokument w formie papierowej lub elektronicznej na którym widnieje kwota, data, dane beneficjenta, dane nadawcy).

Zameldowanie musi być dokonane jednorazowo – mianowicie przed pierwszym wykorzystaniem zezwolenia, które podlega opłatom podatkowym. Kwotę podatku należy opłacić indywidualnie i każdorazowo za każdy przejazd pojazdu. Nie można dokonać przelewu dla kilku przejazdów razem.
Jako warunek wykorzystania ważnego, opodatkowanego (płatnego) zezwolenia na przejazd jest uiszczenie zapłaty przypisanej kwoty podatku.

Źródło: HGA

Dodaj komentarz

Przewiń na górę