Monitoring ładunków wrażliwych

W dniu dzisiejszym tj. 07.02.2017 roku połączone komisje sejmowe (MF i MIB) przyklepały projekt rządowy w sprawie monitoringu pojazdów i towarów wrażliwych. Czyli od 01 marca będzie obowiązywała w zakresie proponowanym przez rząd co to oznacza? Niestety przewoźnicy bedą ponosili kary za niezgłoszenie przewozów.

“Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy przewidziano kary pieniężne. Mają one charakter dyscyplinujący i prewencyjny.

Na przykład, jeśli podmiot wysyłający nie dokona zgłoszenia, będzie można na niego nałożyć karę pieniężną w wysokości 46 proc. wartości netto przewożonego towaru, podlegającego obowiązkowi zgłoszenia – nie mniej niż 20 000 zł. Ponadto, gdy przewoźnik nie dokona zgłoszenia przewozu towaru lub jeśli zostanie stwierdzone, że towar nie odpowiada danym podanym w zgłoszeniu – na przewoźnika (wykonującego przewóz w tranzycie) zostanie nałożona kara pieniężna 20 000 zł. Jeśli przewoźnik nie uzupełni zgłoszenia o dane wymagane w systemie, zostanie ukarany karą pieniężną 5000 zł. Z kolei w przypadku stwierdzenia rozpoczęcia przewozu towaru bez numeru referencyjnego lub dokumentów go zastępujących, na kierującego zostanie nałożona grzywna w wysokości od 5000 do 7500 zł.

Ustawa ma wejść w życie 1 marca 2017 r.”

całość możecie znaleźć tutaj

Dodaj komentarz

Przewiń na górę