Sprawy dotyczące wypłaty ryczałtów dla kierowców są zawieszane

Sprawy o wypłatę ryczałtów za noclegi dla kierowców są coraz częściej zawieszane. Wszystko z powodu nowego art. 177 par. 1 pkt 31 k.p.c, który zaczął obowiązywać 8 września br. Według jego treści sąd może zawiesić postępowanie cywilne, jeśli rozstrzygnięcie zależne jest od wyniku sprawy prowadzonej przez Trybunał Konstytucyjny lub Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a temat ryczałtów właśnie do takich należy.

Jak twierdzi Maciej Wroński, Prezes stowarzyszenia Transport i Logistyka Polska, postanowienie o zawieszeniu zostało wydane już w Białymstoku, Kaliszu czy Poznaniu. TLP na początku roku złożyło wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie czy przepisy nakazujące wypłacania ryczałtów za nocleg pozostają zgodne z konstytucją, jednak wyrok nadal nie zapadł.

Co ciekawe, już wcześniej firmy, w których toczyło się postępowanie składały wniosek o zawieszenie sprawy do czasu wydania decyzji Trybunału Konstytucyjnego, ale bardzo rzadko mogły dostać pozytywną odpowiedź – sądy nie miały wtedy wyraźnej podstawy prawnej.

Dodaj komentarz

Przewiń na górę