Nowy model opłat za myto w Austrii na rok 2017

W Austrii w roku 2015 były plany wprowadzenia wyższych opłat za myto do ponad 20%, które miały wejść w życie z początkiem roku 2016. Po długich i głośnych rozmowach, pełnych kompromisów ze wszystkich stron, udało się dojść do porozumienia w jaki sposób nowe regulacje dostarczą wyższych wpływów pieniężnych na pokrycie kosztów administracji, remontów i budowy dróg. Szczegóły i zalety nowych regulacji:

(OFICJALNY KOMUNIKAT)

bez podwyżki myta o 20% od 01.01.2016, tylko o 1%
bez aktualizacji dopasowania taryf ekologii (klasa emisji spalin), co miało miejsce co 2 lata
bez obciążenia dodatkowymi kosztami z dniem 01.07.2016
Co przyniesie w roku 2016 około 65-75 milionów Euro oszczędności w opłatach za myto.

Dalsze zalety od roku 2017:
Nowy przejrzysty, zgodny z wymaganiami gospodarczymi i ekologicznymi system opłat za myto

waloryzacja będzie dopasowana od roku 2017 do przeciętnej rocznej roku ubiegłego
bez ekologizacji dopasowywania taryf w rytmie 2-letnim. ponieważ odpada taryfikacja myta na podstawie klasy emisji spalin Euro
termin wyliczenia kosztów zewnętrznych został przesunięty na rok 2017
około połowy wpływów z kosztów zewnętrznych powrócą do firm z powrotem. Około 20 milionów Euro rocznie w latach 2017, 2018, 2019 i 2020 zostaną użyte do dofinansowania w przypadku taryf dla pojazdów Euro 6
możliwości podwyższenia taryf myta dla dróg dojazdowych i górskich według regionalnych kryteriów nie będzie wykorzystana przez Ministerstwo (BMVIT) – przez co zostanie wyeliminowany skomplikowany system opłaty za myto
koszty zewnętrzne nie będą waloryzowane do roku 2020
Podsumowując udało się odrzucić około 150 milionów Euro dla okresu 2016-2020.
Jednak od 01.01.2017 będą liczone koszty zewnętrzne.
Przy utrzymaniu „starego systemu naliczenia myta” z dodatkiem kosztów zewnętrznych należało już od 1.01.2016 podwyższyć opłaty za myto do około 20% jak też i w następnych latach.
Ilość starszych pojazdów szybko się zmniejsza (Euro 0 – III) co spowodowałoby przy starym systemie konieczność podwyższenia taryf dla wyższych klas emisji spalin Euro.
Nowelizacja ustawy o opłatach za myto w Austrii została już przygotowana i obecnie jest w Parlamencie – spodziewamy się, że wkrótce zostanie opublikowana.

Krótkie streszczenie – taryfy za myto w Austrii od 01.01.2017
W zasadzie odpada podział na klasy emisji spalin Euro. W wyniku czego w przyszłości będzie tylko jedna taryfa podstawowa dla pojazdów kategorii EURO 0-EEV. Dla pojazdów Euro VI będzie aż do roku 2020 niższa taryfa ze względu na dofinansowania. Do tych 2 grup taryfowych będą doliczone koszty zewnętrzne (zanieczyszczenie powietrza i hałas). Prognoza dokładnych opłat za myto obecnie nie jest jeszcze możliwa ze względu na brak podstawowych taryf. Co jest już możliwe to wyliczenie prawdopodobnych dodatkowych kosztów zewnętrznych, które od roku 2017 zostaną doliczone do taryf podstawowych opłaty za myto. Poprzez zróżnicowane wysokości dodatkowych kosztów zewnętrznych (zanieczyszczenie powietrza) bądą w dalszym ciągu faworyzowane pojazdy wyższych kategorii Euro.

Taryfa podstawowa na 1 km zanieczyszczenia powietrza (2 osie)
Grupa taryfowa A (EURO VII) do 2017: 0 centów, od 2018 0,68 centów
Grupa taryfowa B (Euro V i EEV): 1,31 centów
Grupa taryfowa C (Euro IV): 2 centy
Grupa taryfowa D (Euro 0-III): 3,93 centy
Taryfa podstawowa na 1 km zanieczyszczenia hałasem (2 osie): 0,07 centów w dzień, 0,11 centów w nocy
Szacowane podwyżki to około 14%. Tendencyjnie połączenie kategorii taryf 0-EEV i Euro VI spowodują, że różnice wynikające mięzy pojazdami ze względu na starość zmniejszą się. Pojazdy Euro VI będą płacić w dalszym ciągu najniższe taryfy za myto.

Dodaj komentarz

Przewiń na górę