Węgry: nowelizacja ustawy regulującej import, export i kabotaż EKAER od 1 sierpnia 2016

Od 1.08.2016 wg. nowelizacji ustawy EKAER obowiązkowi meldowania podlegać będą nie tylko pojazdy, które muszą płacić myto (pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony dmc)! Obowiązkowi meldowania podlegać będą też wszystkie transporty towarów o niepodwyższonym ryzyku, przewożone pojazdami niepodlegającymi opłacie za myto (np. małe pojazdy ciężarowe do 3,5 to dmc), jeżeli ich masa całkowita przekroczy 3,5 tony.

OFICJALNY KOMUNIKAT:

Nowe zmiany ustawy EKAER umożliwiają dalsze sankcjonowanie zameldowanych towarów, których dane zostały fałszywie podane, jeżeli jest mniej transportowanego towaru niż zameldowano. W takim przypadku może być nałożona kara w wysokości 40% wartości zameldowanego towaru, ale w mniejszej ilości transportowanego. Przewoźnik zobowiązany jest zachować celną plombę, założoną przez (NAV) Celników lub Urzędników Podatkowych, aż do czasu zdjęcia jej przez upoważnionych do tego Urzędników NAV. Jeżeli plomba ulegnie uszkodzeniu, przewoźnik zobowiązany jest zameldować niezwłocznie w Urzędzie Podatkowo-Celnym. Pojazd transportujący towar – za wyjątkiem, jeżeli transportowane są towary szybko psujące się lub żywe zwierzęta – może być tak długo zatrzymany przez organ kontrolny, aż do czasu uiszczenia opłaty za karę, jeżeli podmiot zobowiązany do zapłacenia tej kary nie posiada numeru podatkowego, oznaczenia identyfikacji podatkowej na Węgrzech i jego siedziba zameldowanej działalności, zamieszkanie lub pobyt jest w innym kraju niż na Węgrzech.

TUTAJ są ogólne informacje w języku polskim.

Dodaj komentarz

Przewiń na górę