77-100 Bytów Restauracja – Jaś Kowalski Klub, Zaułek Drozdowy 3.

Najnowsze przepisy obowiązujące w transporcie, Każdy tydzień przynosi zmiany w przepisach.

Staramy się za nimi nadążyć, ale nie zapominamy o już obowiązujących zarówno w kraju jak i poza granicami naszego kraju.

► PRZEWIDYWANY PROGRAM SPOTKANIA 19.04.2017

Czas prezentacji oraz prelekcje mogą ulec zmianie, ze względu na inne obowiązki prelegentów.
12.00-12.15 Otwarcie konferencji i powitanie.
12.15-12.55 Dokumenty wymagane przez zagraniczne służby kontrolne od kierowców. Kadry i Płace- legalność zatrudnienia w transporcie.
12.55-13.15 Obliczanie kosztów transportu.
13.15-13.35 Konsekwencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego a naliczanie ryczałtów i diet. Maciej Wroński
13.35-13.55 Jak zoptymalizować koszty paliwa w swojej firmie?
13.55-14.15 Polisa czy ubezpieczenie? Czy warto oszczędzać na ubezpieczeniach?
14.15-14.45 Projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie ustawy o transporcie drogowym.
14.45-15.05 Bezpieczeństwo zawierania transakcji i przyśpieszenie płatności.
15.05-15.10 Prezentacja Innolift, czy można zastąpić windę i paleciaka w busie?
15.10-15.35 Przerwa
15.35-16.35 Co dalej z ITD? Kiedy ITD. zacznie poważniej karać za przeważenie pojazdów do 3,5 T?
Dobra reputacja w transporcie i możliwość utraty licencji. WITD
16.35-16.50 Wymieniasz waluty? Możesz to robić po korzystniejszym kursie.
17.00-17.20 Przewozy materiałów wrażliwych. Możliwość kary 7 tysięcy dla kierowcy i 20 tysięcy dla przedsiębiorcy możliwa konfiskata pojazdu. Maciej Wroński.
17.20-18.00 Przeważenie pojazdów: zapobieganie i możliwość odzyskania zapłaconych kar.
Aby w nim uczestniczyć wypełnij formularz, który znajduje się tutaj

Dodaj komentarz

Przewiń na górę