Spotkanie Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy Dolnośląskim Inspektorze Transportu Drogowego

Niedawno wróciliśmy ze spotkania Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy Dolnośląskim Inspektorze Transportu Drogowego. Na spotkaniu omówiono bieżące problemy branży transportowej w świetle kontroli Inspekcji Transportu Drogowego oraz zasady postępowań, których efektem jest utrata dobrej reputacji, o której mowa w ROZP.UE 1071/2009.

My ze swojej strony poruszyliśmy sprawę przeładowanych samochodów o ładowności o DMC poniżej 3,5 ton i niebezpieczeństw jakie stwarzają one na drodze. Ponownie apelowaliśmy o zamknięcie południowej nitki autostrady A18 od Olszyny do 74 km, ze względu na jej stan techniczny przez który degradacji ulegają nasze pojazdy i stwarza ona zagrożenie dla życia kierowców. Zaproponowaliśmy aby cały ruch przenieść na nitkę północną i stworzyć tam drogę dwukierunkową. Przy ograniczeniu prędkości na tym odcinku autostrady do 80 km/h nie zmieni to jej przepustowości, a na pewno będzie się wiązało ze zwiększeniem bezpieczeństwa podróżujących nią osób i towarów.

Dodaj komentarz

Przewiń na górę