O Unii

Wspieramy rozwój branży i konkurencyjność polskiego transportu. Łączymy branżę transportową wokół wspólnych celów. Informujemy o działaniach i przepisach w branży transportowej. Oferujemy pomoc przewoźnikom. Przejrzyj nasz STATUT

Nasze priorytety:

  • usuwanie barier wzrostu dla branży
  • wspieranie promocji członków i branży zagranicą
  • wspieranie konkurencyjności polskich firm
  • budowanie wzajemnego zaufania i rzetelności branży
  • rozwój edukacji biznesowej i zawodowej

Aktualności

Współpraca kierowcy i pracodawcy dla wspólnego zysku. Szanujmy się nawzajem – zajedziemy dalej

Współpraca kierowcy i pracodawcy dla wspólnego zysku. Szanujmy się nawzajem – zajedziemy dalej

Bezpłatna Konferencja na TRUCK MASTER SHOW

Czy możliwa jest współpraca przewoźnika z kierowcą?

Czy możliwa jest współpraca miedzy przewoźnikami?

Jak sobie poradzić z płacami minimalnymi w róznych krajach?

Jak zdobyć pracowników do swojej firmy?

V posiedzenie Zespołu Dialogu Społecznego

W piątek odbyło się już piąte posiedzenie zespołu trójstronnego w sprawie zmiany ustaw o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców. Związki zawodowe pracowników przedstawiły swój punkt widzenia.

Nie tylko Pakiet Mobilności i Delegowanie są zagrożeniem dla transportu drogowego!

29 czerwca w Brukseli odbyła się nadzwyczajna sesja Komitetu Doradczego (przy KE) ds Koordynacji Systemów Zabezpieczenia społecznego poświęcona tematyce rewizji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. L 200, 7.6.2004, s. 1–49) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. L. 284, 30.10.2009, s. 1–42).

Kalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia:

08-11-2017V edycja targów TransPoland Translogistica

Od 8 do 10 listopada 2017 r. w EXPO XXI Warszawa, przy ulicy Prądzyńskiego 12/14, swoje produkty
i rozwiązania przedstawią wiodące firmy z branży TSL: działające w oparciu o zagadnienie transportu intermodalnego; firmy logistyczne, spedycyjne, transportowe (kolejowe, drogowe, morskie, lotnicze); producenci rozwiązań z zakresu telematyki oraz systemów zarządzania transportem, a także przegląd kart paliwowych, systemów poboru opłat oraz giełd ładunków.

czytaj

Wydarzenia minionego kwartału:

Kontakt

Polska Unia Transportu

ul. Sołtysowicka 19b

51-168 Wrocław

NIP 899 276 18 05

603 603 700

biuro@uniatransportu.pl

Prezes - Leszek Luda

lluda@uniatransportu.pl

leszek@bezpiecznytir.pl

*pole obowiązkowe