Formularz zgłoszeniowy - Krzyżowa

Zgłaszam chęć uczestnictwa w VIII Spotkaniu Przewoźników Drogowych

Pałac Krzyżowa 58-112 Grodziszcze

31 maja 2019

TAKNIE

Czy jesteś członkiem Polskiej Unii Transportu?
(zgodna z wpisem KRS/CEIDG)

Kolacja bankietowa
TAKNIE

* przy większej ilości osób należy wypełnić dodatkowy formularz

Niniejszy formularz zgłoszeniowy należy przesłać mailem na adres krzyzowa@uniatransportu.pl oraz opłacić kaucję do dnia 26 maja 2019 r.
Ilość miejsc ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń.

Kaucja za udział w spotkaniu wynosi 50 zł od osoby i jest zwrotna w czasie rejestracji na konferencji.

Wpłaty należy dokonać na konto:

DOSiIT ul. Olsztyńska 47a, 51-423 Wrocław,
ING Bank Śląski nr 86 1050 1575 1000 0090 9835 5309

W tytule przelewu należy wpisać „Krzyżowa 2019" oraz imiona i nazwiska osób uczestniczących w spotkaniu.

W przypadku odwołania uczestnictwa kaucja zwracana jest tylko po przesłaniu nie później niż na 3 dni przed spotkaniem mailowego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa.

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa i w pełni je akceptuję.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ! Hydrogenium Leszek Luda Dolnośląski Ośrodek Szkolenia i Informacji Transportowej z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Olsztyńska 47a, 51-423 Wrocław) zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach organizacyjnych oraz marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez I Hydrogenium Leszek Luda Dolnośląski Ośrodek Szkolenia i Informacji Transportowej z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Olsztyńska 47a, 51-423 Wrocław) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez wszystkich współorganizatorów, partnerów oraz sponsorów „VIII Spotkania Przewoźników Drogowych", które odbędzie się 31 maja 2019r. w Pałacu Krzyżowa (adres: Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze).