Formularz zgłoszeniowy - Spotkanie

TAKNIE

Czy jesteś członkiem Polskiej Unii Transportu?
(zgodna z wpisem KRS/CEIDG)
* przy większej ilości osób należy wypełnić dodatkowy formularz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Unię Transportu (adres: ul. Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław) zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach organizacyjnych oraz marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Polską Unię Transportu (adres: ul. Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w myśl postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podając w niniejszym formularzu swój adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od Polskiej Unii Transportu i partnerów spotkania ( podstawa prawna ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczna Dz, U, z 2002 r Nr.